Informácie o firme :
 STREDOSLOVENSKÉ KAMEŇOLOMY A ŠTRKOPIESKY
Hlavná stránka  
Informačný názov : STREDOSLOVENSKÉ KAMEŇOLOMY A ŠTRKOPIESKY
Obchodný názov : Zvolenská železničná a.s.
Právna forma : a.s.
IČO : 31644422
Ulica : Badín
PSČ, Mesto : 976 32, BADÍN
Upresnenie adresy :
Štatút : prevádzka
Rok založenia : 0
Počet zamestnancov :
Objem produkcie v mil. sk :
Sídlo : Lesnícka 10, ZVOLEN 960 01
Navigácia
Otvoriť firmu v obchodnom registri
Zobraziť verziu pre tlač
Zatvoriť okno
Voľné pracovné miesta na www.profesia.sk :
Pozícia Miesto práce Dátum pridania 
Kontakty :
Typ Predvoľba Kontakt Poznámka
Mobil 0910 902603 kameňolom
Mobil 0901 802603
Fax 045 5325087 Zvolen
Web Http:// www.zzas.sk
Kontaktné osoby :
Titul Meno Priezvisko Titul Funkcia Poznámka
Štatutárne orgány :
Titul Meno Priezvisko Titul Štatutárny orgán
Referencie :
Zoznam referencií firmy
ČINNOSTI FIRMY :
Nerasty, zemný plyn - ťažba, spracovanie, predaj
Nerasty, rudy, uhlie, štrk, soľ - ťažba, spracovanie prvotné / Nerasty ostatné, drahokamy, kremeň, sľuda - ťažba
Kameňolom Badín ( kameňolomy a štrkopiesky )
- andezit ( sivý, tmavosivý až čiernosivý )
Nerasty, zemný plyn - ťažba, spracovanie, predaj
Nerasty, rudy, uhlie, štrk, soľ - ťažba, spracovanie prvotné / Piesok, štrkopiesok, štrk, kamenivo - ťažba, lom, spracovanie, predaj
Kameňolom Badín ( kameňolomy a štrkopiesky )
- andezit ( sivý, tmavosivý až čiernosivý )
OKEČ Činnosti firmy :
Názov OKEČ Činnosti