Informácie o firme :
 Farský úrad Východná - Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Hlavná stránka  
Informačný názov : Farský úrad Východná - Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Obchodný názov : Evanjelický cirkevný zbor a.v.
Právna forma : cirkev
IČO : 31902723
Ulica : Východná 116
PSČ, Mesto : 032 32, VÝCHODNÁ
Upresnenie adresy :
Štatút : sídlo aktívne
Rok založenia : 1994
Počet zamestnancov : 1
Objem produkcie v mil. sk : nezistené
Prevádzka
(Pobočka, Expozitúra) :
Navigácia
Otvoriť firmu v obchodnom registri
Zobraziť verziu pre tlač
Zatvoriť okno
Voľné pracovné miesta na www.profesia.sk :
Pozícia Miesto práce Dátum pridania 
Kontakty :
Typ Predvoľba Kontakt Poznámka
Telefón 044 5295222
Mobil 0915 236003
Mobil 0918 828338
E-Mail E-mail: vychodna@ecav.sk
E-Mail E-mail: ecavvychodna@stonline.sk
Web Http:// www.ecav.sk
Web Http:// www.vdecav.sk
Kontaktné osoby :
Titul Meno Priezvisko Titul Funkcia Poznámka
Mgr. Marcela Sabová zborová farárka
Štatutárne orgány :
Titul Meno Priezvisko Titul Štatutárny orgán
Referencie :
Zoznam referencií firmy
ČINNOSTI FIRMY :
Štátna správa, služby občianske a sociálne
Cirkev - farské úrady, rehole, spolky, charity, služby, predmety / Cirkev - farské úrady
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
- Farský úrad Východná
Štátna správa, služby občianske a sociálne
Cirkev - farské úrady, rehole, spolky, charity, služby, predmety / Cirkevné spolky, rehole, útulky, charity, opatrovníctvo
- Evanjelický cirkevný zbor a.v. Východná
OKEČ Činnosti firmy :
Názov OKEČ Činnosti