Informácie o firme :
 ENERGOINVEST
Hlavná stránka  
Informačný názov : ENERGOINVEST
Obchodný názov : ENERGOINVEST a.s.
Právna forma : a.s.
IČO : 35741988
Ulica : Vajnorská 8/A
PSČ, Mesto : 831 04, BRATISLAVA
Upresnenie adresy :
Štatút : sídlo aktívne
Rok založenia : 1998
Počet zamestnancov : 3-4
Objem produkcie v mil. sk : nezistené
Prevádzka
(Pobočka, Expozitúra) :
Cintorínska 5, NITRA 949 01
Mochovce, MOCHOVCE 935 39
Navigácia
Otvoriť firmu v obchodnom registri
Zobraziť verziu pre tlač
Zatvoriť okno
Voľné pracovné miesta na www.profesia.sk :
Pozícia Miesto práce Dátum pridania 
Kontakty :
Typ Predvoľba Kontakt Poznámka
Tel./Fax 02 55645684
E-Mail E-mail: energoinvest@energoinvest.sk
Web http:// www.energoinvest.sk
Kontaktné osoby :
Titul Meno Priezvisko Titul Funkcia Poznámka
Ing. Vladimír Nemec
Ing. Ján Ciriak
Ing. Milan Rusnák
Ing. Anton Letko
Štatutárne orgány :
Titul Meno Priezvisko Titul Štatutárny orgán
Ing. Vladimír Nemec predseda predstavenstva
Ing. Ján Ciriak člen predstavenstva
Ing. Milan Rusnák člen predstavenstva
Ing. Anton Letko člen predstavenstva
Referencie :
Zoznam referencií firmy
ČINNOSTI FIRMY :
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo - príprava, audit, poradenstvo / Inžinierska činnosť v stavebníctve
inžiniering
- oponentúra auditu, feasibility study, resp. definovaného riešenia
- pripomienkovanie projektovej dokumentácie
- príprava tendrov na jednotlivé subdodávky
- tvorba komplexného dodávateľského riešenia
- manažment projektu, kontrola dodávok a realizácia
- zaškolenie personálu prevádzky a údržby
- potvrdzovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia
- kontrola legislatívnych podkladov
- dialóg s inšpekčnými organizáciami
- záverečné legislatívne úkony
OKEČ Činnosti firmy :
Názov OKEČ Činnosti