Informácie o firme :
 Inžinierske stavby
Hlavná stránka  
Informačný názov : Inžinierske stavby
Obchodný názov : Inžinierske stavby, a. s.
Právna forma : a.s.
IČO : 31651402
Ulica : Priemyselná 7
PSČ, Mesto : 042 45, KOŠICE
Upresnenie adresy :
Štatút : sídlo aktívne
Rok založenia : 1992
Počet zamestnancov : 1000-1999
Objem produkcie v mil. sk :
Prevádzka
(Pobočka, Expozitúra) :
Batizovce - parc.č. 1450/2, BATIZOVCE 059 35
Brehov 205, BREHOV 076 05
Čoltovo 170, ČOLTOVO 049 12
Fričovce, FRIČOVCE 082 37
Kysak - Prefa, KYSAK 044 81
Ľubochnianska 7, ĽUBOTICE 080 06
Pazmáňa 22, ŠAĽA 927 01
Pri Hati 1, KOŠICE 040 13
Trebejov 71, TREBEJOV 044 81
Vechec - par. č. 980, 982, VECHEC 094 12
Veľká Lomnica - parc. č 3172, VEĽKÁ LOMNICA 059 52
Navigácia
Otvoriť firmu v obchodnom registri
Zobraziť verziu pre tlač
Zatvoriť okno
Voľné pracovné miesta na www.profesia.sk :
Pozícia Miesto práce Dátum pridania 
Kontakty :
Typ Predvoľba Kontakt Poznámka
Telefón 055 6334811 spojovateľka
Telefón 055 6335211 spojovateľka
Telefón 055 6333565 kancelária - generálny riaditeľ
Telefón 055 6333561 finančný riaditeľ
Telefón 055 6334401 obchodno technický riaditeľ
Telefón 055 6335230 sekretariát - závod 02
Telefón 055 6335652 sekretariát - závod 03
Fax 055 6337831
Fax 055 6336174
E-Mail E-mail: marketing@inzinierske-stavby.sk
E-Mail E-mail: jarabekj@inzinierske-stavby.sk
Web Http:// www.inzinierske-stavby.sk
Web http:// www.iske.sk
Web http:// www.colassk.sk
Kontaktné osoby :
Titul Meno Priezvisko Titul Funkcia Poznámka
Ing. Jaroslav Jarábek MBA generálny riaditeľ
Alain Michel Boubées
Štatutárne orgány :
Titul Meno Priezvisko Titul Štatutárny orgán
Ing. Jaroslav Jarábek MBA predseda predstavenstva
Alain Michel Boubées člen predstavenstva
Referencie :
Zoznam referencií firmy
ČINNOSTI FIRMY :
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebné stroje, nástroje, náradie a geodetická technika / Stavebné stroje - prenájom
prenájom ( požičovňa )
- stavebné stroje a zariadenia
/ - rýpadla HITACHI, CATERPILLAR, POCLAIN, BROYT, DH, JCB, UDS
- nakladače KOMATSU, CATERPILLAR, UNC, UNK, BOBCAT
- gradery KOMATSU s laserovým zariadením
- dozéry KOMATSU, CATERPILLAR do 342 kW
- čerpadlá na betón BPR 80 WIBAU, ABP 60
- ukladače asfaltu DYNAPAC, BITELLI
- valce DYNAPAC, CATERPILLAR
- ukladače rúr CATERPILLAR, KOMATSU
- štítovacie a pretláčacie zariadenia
- zdvíhacia technika
- kompresory a zváracie agregáty
- drobná mechanizácia /
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Priemyselné stavby
- priemyselné stavby
- ekologické stavby
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebný materiál, stavebniny, potreby, prvky / Betónové výrobky, vláknocementové a pod. - výroba
výroba
- výrobky pre mosty, cesty, diaľnice, železničné trate a pre objekty charakteru pozemných stavieb
- železobetónové tyčové prvky rôznych rozmerov
- plošné prefabrikáty
- priestorové dielce (nádrže)
- drobná prefabrikácia
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Vodohospodárske stavby, vodné diela
vodohospodárska výstavba
- vodné nádrže a hrádze rôzného druhu
- úprava vodných tokov a spevňovanie hrádzí
- hydromeliorácie
Štátna správa, služby občianske a sociálne
Združenia, komory, cechy, asociácie, nadácie, strany, zväzy / Združenia, komory, cechy, asociácie, agentúry
- člen Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Stavebné firmy-generálny dodávateľ stavieb
kompletná stavebná činnosť
- pozemné stavby
- inžinierske stavby
- HSV
- zemné práce
- základy a zakladanie stavieb
- konštrukcie stien priečok a stropov
- zastrešenie
- PSV
- izolačné práce
- výrobná činnosť
- konštrukčné prvky
- výskum
- vývoj
- skúšobníctvo
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Izolačné, izolatérske práce
- izolačné práce
Ekológia, ekologická činnosť, prostriedky, odpad
Ekologická činnosť, čistiarne odpadových vôd, prostriedky / Čistiarne odpadových vôd, čističky - činnosť, prevádzka
výstavba
- čistiarne odpadových vôd
- kanalizácie
- vodojemy
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Energetické zariadenia stavieb, sanita- voda,plyn,el. / Kúrenie plynové - zariadenia
inštalácia
- kúrenie
- plyn
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Voda, kanalizácie, šachty, inžinierske siete - stavba
výstavba
- kanalizácie
- teplovody
- vodovody
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Murárske práce
- bežné stavebné práce
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Elektroinštalačné práce stavebné
- elektroinštalačné práce
- revízna činnosť
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Dopravné stavby
výstavba ( dopravné stavby )
- mosty
- cesty
- diaľnice
- parkoviská
- potrubia
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebné stroje, nástroje, náradie a geodetická technika / Zdvíhacie zariadenia stavebné- predaj,prenájom,školenia
prenájom
- zdvíhacia technika
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Rekonštrukčné a reštaurátorské práce
- rekonštrukcia a oprava objektov
Stavebníctvo, reality, bývanie, materiál, technika, nábytok
Stavebníctvo, stavby, práce stavebné,development / Ekologické stavby
- ekologické stavby
OKEČ Činnosti firmy :
Názov OKEČ Činnosti